Onze sprekers

Onze dagvoorzitter

Minchenu Maduro
Werkzaam bij: pedagoge, spreker en trainer.
Mijn expertise: gedragsverandering, onderwijs en storytelling.

 


Als scherpe gespreksleider én -partner begeleidt Minchenu Maduro deze dag. Docenten, leerlingen, experts én de zaal delen onder haar leiding hun visies op formatief evalueren en verandering. Met haar enthousiasme en humor verleidt ze iedereen om ervaringen te delen. Een sprankelend begin van de dag!


Iedereen heeft inspiratie nodig om zich te ontwikkelen.

1. Lezing: bestpractice implementatie formatief evalueren

Valentina Devid
Werkzaam bij: Christelijk Lyceum Apeldoorn, Vernieuwenderwijs en Netwerk Onderwijsadviseurs.
Mijn expertise: leidinggeven aan formatief evalueren.

 


Formatief evalueren is een antwoord op vele vraagstukken binnen het onderwijs maar hoe je dat goed implementeert binnen je school is nog best lastig. Tijdens mijn lezing sta ik stil bij verschillende succesfactoren – zowel die van mijzelf als in het algemeen – zodat iedereen er binnen zijn eigen context mee verder kan.


Hoe lukt het wel, en hoe niet? Kom luisteren naar een ervaringsdeskundige!

3. Workshop: Formatief evalueren in de digitale revolutie

Koen Stulens
Werkzaam als: business development manager Benelux bij Texas Instruments Education Technology.
Mijn expertise: Productstrategie en product- en professional development. Heeft 10 jaar voor de klas gestaan voor het VWO en Universiteit.


Rolf Ornée
Werkzaam bij: Ornée & Company, managementfunctie.
Mijn expertise: Complexe vraagstukken adviseren begeleiden in de rol van managementadviseur, consultant en coach.


In een interactieve workshop maken we eerst het onderscheid tussen het veranderingsproces (van docenten) en de technologische toepassingen die formatief evalueren faciliteren. We gaan uit van de intrinsieke motivatie van alle betrokkenen, gebaseerd op Daniel Pink’s kapstok Autonomy, Mastery & Purpose (Drive, 2009)
Tijdens de workshop richten we het technologische kader in om formatief evalueren optimaal te faciliteren - en de toenemende communicatie en feedbackmechanismen die daarbij horen.
 


Hoe kan technologie me helpen formatief te evalueren? Zo dus.

5. Workshop: Hoe betrek je ouders bij formatief evalueren? – vmbo (basis/kader)

Drs. Maartje Nix
Werkzaam als: freelance trainer, coach, redacteur en communicatie-/marketingadviseur.
Mijn expertise: toetsing, formatief evalueren, digitale didactiek, meer- en hoogbegaafdheid.


Uit cijfers maken veel ouders op hoe het met hun kind gaat op school. Maar hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind? En hoe voer je oudergesprekken als je als school kiest voor een formatieve aanpak? Wat daar allemaal bij komt kijken, daarover gaat deze workshop, bedoeld voor wie werkzaam is in het vmbo (basis/kader).


Ook ouders hebben baat bij formatief evalueren.

7. Workshop: Implementatie van formatief evalueren

Bertand Dibandjo
Werkzaam als: onderwijsadviseur, trainer en coach aangesloten bij VIT Onderwijs.
Mijn expertise: gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en de implementatie van vernieuwingen.


Sinds enkele jaren is formatief evalueren niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijs. Deze aanpak heeft de potentie de schoolstructuur in positieve zin te veranderen. Leerlingen, ouders en docenten leren verder kijken dan het cijfer - het écht kijken naar leerlingen staat centraal. Deze workshop biedt praktische handvatten voor een succesvolle implementatie van formatief evalueren op sectie-, team- of schoolniveau.


Zo krijg je de hele school aan het formatief evalueren!

Onze keynote speaker

Andrea Harrell
Werkzaam als: onderwijsadviseur, urbanmanager
Mijn expertise: het ontwikkelen van een lerende gemeenschap, bruggen bouwen.

 


Andrea Harrell heeft als ideaal dat elke school een lerende gemeenschap wordt. Met haar jarenlange ervaring als teamleider ziet haarscherp waar hiaten liggen. Ze houdt je op inspirerende wijze een spiegel voor, want als docent of schoolleider is het belangrijk dat je blijft kijken vanuit de leerling.


Je moet honderd procent voor de leerling willen gaan, dit is voelbaar.

2. Workshop: Digitaal toetsen

Jori Mur
Werkzaam als: (zelfstandig) specialist digitaal leren & toetsen bij Kallio.
Mijn expertise: digitaal toetsen.

 


Toetsconstructie is een vak apart, en dan maakt het ook nog uit of je een toets ontwikkelt voor papieren afname of voor digitale afname. Ben je gewend om toetsvragen te maken voor papier, maar ga je binnenkort starten met digitale toetsen? Leer dan in deze workshop wat het verschil is en waar je rekening mee dient te houden. Let op: bij deze workshop heb je een (opgeladen) laptop of tablet nodig!


Digitale en papieren toetsen zijn écht anders! Kom ontdekken hóé anders.

4. Workshop: Hoe betrek je ouders bij formatief evalueren? – vwo/havo/tl

Drs. Mascha Ockels
Werkzaam als: onderwijsadviseur en trainer in het voortgezet onderwijs.
Mijn expertise: blended leren, digitale vakdidactiek MVT en formatief evalueren met (digitale) lesmethodes.


Uit cijfers maken veel ouders op hoe het met hun kind gaat op school. Maar hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind? En hoe voer je oudergesprekken als je als school kiest voor een formatieve aanpak? Wat daar allemaal bij komt kijken, daarover gaat deze workshop, bedoeld voor wie werkzaam is in vmbo-TL, Havo en/of Vwo.


Voortgang bespreken is meer dan cijferlijsten vergelijken.

6. Workshop: Didactische handvatten bij formatief evalueren

Jouke Brouwer
Werkzaam als: onderwijscoach, trainer en docent en teamleider op het Nuborgh College Lambert Franckens. 
Mijn expertise: ik begeleid scholen bij het zetten van praktische stappen op het gebied van formatief evalueren.


Hoe geef je formatief evalueren een plaats in je les? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met formatief evalueren in de les. We bespreken een aantal concrete werkvormen voor feedup (het delen van leerdoelen en succescriteria), feedback (het coachen op die leerdoelen en succescriteria) en feedforward (zorgen dat het leren verder verdiept wordt en dat het leerproces doorgaat).


Ik wil wel formatief evalueren in de les, maar hóé dan? Leer het hier.

8. Workshop: Hoe maak ik een goede toetsvraag?

Marnie Wouters
Werkzaam als: toetsdeskundige bij Teelen.
Mijn expertise: het adviseren en trainen van examinatoren, docenten en onderwijsmanagers, mede door jarenlange ervaring als lid van een examencommissie op het hbo.


De workshop toetsontwikkeling is zeer interactief. De deelnemers krijgen praktische handvatten voor het ontwikkelen van toetsvragen. Of je nu summatief of formatief evalueert, het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsvragen is belangrijk!


Een goede toets begint bij de beste vragen.